yeu thich 0

TƯ VẤN KHÁM TỔNG QUÁT

TƯ VẤN, KHÁM, ĐIỀU TRỊ BỆNH
Ngày: 26-08-2019 08:20:46 | TƯ VẤN KHÁM TỔNG QUÁT | Lượt xem: 1740

khám lâm sàng, kiểm tra thân nhiệt, hô hấp, kiểm tra các dấu hiệu bất thường bên ngoài.    Xem thêm

0965265255